วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

การเรียนรู้นอกสถานที่
ในการจัดการเรียนการสอนทางสายชั้นอนุบาลได้พานักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนเพื่อไปดูวงจรชีวิตของมด โดยครูได้พาเด็กไปดูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เด็กๆส่วนมากค่อนข้างจะตื่นเต้น นอกจากจะได้ดูวงจรชีวิตของมดแล้ว ยังมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยว เรื่องราวของมด นอกจากนี้ครูได้พานักเรียนได้ดูปลาชนิดต่างๆอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น